Vol 11, No 2Sup1 (2020)

BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience

Table of Contents

Society’s Answer to Pandemic

Mustafa Ababneh, Aayat Aljarrah, Damla Karagozlu
01-20
Victor Alexandru Briciu, Arabela Briciu
21-28
Denys Aleksandrov, Ivan Okhrimenko
29-36
Slavka Demuthova, Andrej Demuth
37-47
Svitlana Hanaba, Olha Mysechko, Ihor Bloshchynskyi
48-55
Olena Yevdokimova, Ivan Okhrimenko
56-63

Neuroscience

Yuliya Zhurat, Larysa Lipshyts, Mariia Soter, Larisa Chumak, Halyna Tarasenko, Oksana Valchuk-Orkusha, Iryna Melnyk
64-81
Alexandru Gabriel Cioiu
82-98

Computer Science

Mihaela Cazacu, Emilia Titan
99-106

Psychology

Oksana Liashch, Artem Boichenko, Lyudmyla Matsuk, Elena Gomonyuk, Nelli Tarasenko, Iryna Demchenko, Vitaliy Dmitruk, Iryna Denysovets, Inna Zarishniak, Olena Hrechanovska, Nataliia Terentieva
107-126
Myroslav Kryshtanovych, Tetiana Kotyk, Tamara Tiurina, Dora Kovrei, Halyna Dzhanda
127-138
Kateryna Mannapova, Ivan Okhrimenko, Iuliia Tverdokhvalova, Svitlana Bychkova, Pavlo Makarenko, Viktoriia Меlnychuk
139-156
Ivan Okhrimenko, Nina Lyhun
157-164
Nadiia Kalashnyk, Oleksandra Khudoba
165-174

Varia

Yan Utosov, Оlena Utosovа, Lidiia Drozd, Nataliia Vasylieva, Oksana Lavrykova, Nataliia Butenko
175-185
Maya Dimitrova, Snezhana Kostova, Anna Lekova, Eleni Vrochidou, Ivan Chavdarov, Aleksandar Krastev, Rositza Botsova, Anna Andreeva, Vaska Stancheva-Popkostadinova, Leire Ozaeta
187-207